اسلامپ بتن - آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ) - استوارسازان

آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ)

صفر تا صد آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ)

هدف از آزمایش اسلامپ:

این آزمایش میزان افت، سفتی و یا روانی و کارایی بتن را مشخص می‌کند.

از آنجایی که یکی از پارامترهای مهم در مقاومت قطعات بتنی، یکسان بودن نوع بتن در دفعات مختلف آن قطعه به شمار می‌رود، لذا آزمایش مذکور از دفعات مختلف بتن‌ریزی، یکنواخت بودن آن را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است که با مشاهده تغییرات شدید اسلامپ تحت نظر مهندسین مشاور (ناظر یا محاسب) می‌توان نسبت به اصلاح نوع دانه‌بندی سنگدانه‌ها و حتی اصلاح نسبت آب به سیمان نیز اقدامات مقتضی را انجام داد.

بنابراین افزایش غیرمنتظره اسلامپ در صورت ثابت بودن سایر شرایط بیانگر افزایش و ازدیاد آب موجود در سنگدانه‌های ریز (ماسه) در اثر پدیده ریزش‌های جوی و یا به دلایل دیگر می‌باشد.

اسلامپ در قطعات بتنی عدد ثابتی نخواهد بود، بنابراین:

اولاً: برای بتن‌ریزی‌های معمولی در قطعاتی که به میزان متعارف آرماتوربندی شده باشند اسلامپ بین 50 تا 100 میلیمتر پیشنهاد می‌گردد.

ثانياً: برای قطعات با آرماتور پر مانند تیرها، اسلامپ 100 تا 120 میلیمتر.

ثالثاً: برای قطعات بدون میلگرد، اسلامپ بین 20 تا 50 میلیمتر پیشنهاد می‌گردد.

  • وسایل مورد نیاز برای آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ):

الف. مخروط ناقص با ورق به ضخامت 1/19-1/25 میلیمتر برحسب استاندارد ASTM.

ارتفاع مخروط: 305 میلیمتر (12 اینچ)، قطر تحتانی آن 203 میلیمتر (8 اینچ) و قطر فوقانی مخروط 101/6 میلیمتر (4 اینچ).

میله فلزی به طول 60 سانتیمتر و به قطر 16 میلیمتر که یک سر آن کروی می‌باشد (جهت کوبیدن بتن)

ب. بیلچه آزمایشگاهی جهت پر کردن مخروط

پ. خط‌کش به طول 30 سانتیمتر جهت قرائت افت بتن

ت. یک عدد صفحه فلزی در ابعاد 40Χ40 سانتیمتر جهت قرار گرفتن در زیر مخروط

  • شرح مراحل آزمایش اسلامپ:

الف. صفحه فلزی در محل صاف و محکم در حالت تراز قرار داده شود.

ب. قرار دادن مخروط از طرف دهانه بزرگتر بر روی صفحه فلزی.

پ. ریختن بتن داخل مخروط و کوبیدن آن در سه مرحله (هر مرحله 25 ضربه با میله فلزی زده شود).

ت. خارج کردن قالب مخروطی به طور عمودی به طرف بالا (در مدت 10-5 ثانیه).

ث. قرار دادن قالب مخروطی در کنار بتن مورد آزمایش.

ج. قرار دادن میله فلزی بر روی قالب مخروطی به طور افقی.

چ. اندازه‌گیری بلندترین نقطه بتن و خط زیر میله توسط خط‌کش برحسب میلیمتر.

  • محاسبات و نتایج آزمایش اسلامپ:

از آنجایی که روانی و میزان افت بتن بستگی به نوع کاربرد بتن دارد در جدول زیر، روانی توصیه شده برای کاربردهای مختلف را نشان داده است.

بنابراین اسلامپ صفر بیانگر هیچگونه افت در بتن می‌باشد.

اسلامپ 300 یعنی بتنی که کاملاً فرو ریخته (دارای حداکثر کارایی) این بتن به علت آب زیاد دارای مقاومت بسیار ضعیف بوده و به هیچ وجه تحمل بارهای وارده را نخواهد داشت.

جدول روانی و افت توصیه شده بتن با کاربردهای گوناگون را نشان می‌دهد.

جدول روانی و افت توصیه شده بتن - آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ) - استوارسازان

تصویر نمایی از اندازه‌گیری اسلامپ بتن را نشان می‌دهد.

نمایی از انداره گیری اسلامپ بتن - آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ) - استوارسازان

اسلامپ 300

اسلامپ 300 آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ) - استوارسازان

اسلامپ صفر

اسلامپ صفر آزمایش تعیین افت یا روانی بتن (آزمایش اسلامپ) - استوارسازان

گردآورنده: گروه آموزشی استوارسازان با نظارت علمی مهندس سیدعلی منتظری

دانلود pdf آزمایش اسلامپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *