مرحله به مرحله آزمایش تعیین درجه اشتعال قیر - استوارسازان

آزمایش درجه اشتعال قیر

صفر تا صد آزمایش درجه اشتعال قیر

هدف از آزمایش درجه اشتعال قیر:

از آنجایی که قیرهای خالص و قیرهای قطران و به خصوص قیرهای مخلوط مواد آتشگیر می‌باشند کار کردن با آنها در درجات بالا خالی از خطر نبوده و احتمال آتش‌گیری آنها وجود دارد.

برای تعیین نقطه اشتعال از دستگاهی که در تصویر زیر نشان داده شده استفاده می‌شود که هم نمونه روباز آن (Flash and fire point by means of open cut) و هم نمونه روبسته آن وجود دارد که در این مقاله، نمونه روباز آن را توضیح می‌دهیم.

  • شرح مراحل آزمایش درجه اشتعال قیر:

چنانچه قیر مورد آزمایش جامد یا نیمه‌جامد باشد آن را تا فرمول 1 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان گرم و ذوب نموده و سپس ظرف قیر دستگاه را از قیر مذاب مورد آزمایش پر نموده و می‌گذاریم تا در درجه حرارت محیط خشک شود، ضمناً باید توجه داشته باشیم که سطح قير عاری از حباب هوا بوده و آن را از گرد و غبار و خاک محفوظ نگهداریم.

تصویر دستگاه تعیین درجه اشتعال قیر را نشان می‌دهد.

دستگاه تعیین درجه اشتعال قیر - آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان

قیر را در شروع آزمایش با سرعت فرمول 2 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان گرم نموده و هنگامی که درجه حرارت قير به حدودفرمول 3 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان مانده به نقطه اشتعال رسید، سرعت گرم کردن را به فرمول 4 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان کاهش داده تا درجه حرارت قیر به حدودفرمول 5 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان مانده به نقطه اشتعال برسد، از این پس در ازای هرفرمول 6 آزمایش تعیین درجه استعال قیر - استوارسازان افزایش حرارت بایستی یکبار شعله را به آرامی در مسیر دایره شکل به شعاع 150mm در صفحه‌ای که حداکثر فاصله آن از قسمت فوقانی نمونه 2mm باشد بگذاریم به طوری که زمان عبور شعله از روی سطح قیر حدود 1 ثانیه باشد.

عمل گرم کردن را به همین نحو ادامه می‌دهیم و آزمایش شعله را نیز مرتباً تکرار می‌کنیم تا شعله‌ای در یک نقطه از سطح قیر تشکیل شود، درجه حرارتی که در آن، این شعله ظاهر گردیده را نقطه اشتعال گویند.

چنانچه شعله تشکیل شده در نقطه اشتعال پایدار نبوده و محو گردید، باید عمل گرم کردن را ادامه داده تا شعله‌ای پایدار که حداقل 5 ثانیه دوام داشته باشد تشکیل شود، درجه حرارتی را که دماسنج در این حالت نشان می‌دهد یادداشت نموده و به عنوان نقطه سوختن قیر گزارش می‌نماییم.

لازم به تذکر است که در روش استفاده از دستگاه روبسته، چون در حالی که نمونه ضمن گرم شدن هم زده می‌شود، در این صورت حتی مقادیر جزئی بخارات قابل اشتعال قیر مورد آزمایش جمع‌آوری شده از این جهت درجه اشتعالی که در این روش تعیین می‌شود تا حدودی کمتر از درجه اشتعالی است که در ظرف روباز به دست آید.

گردآورنده: گروه آموزشی استوارسازان با نظارت علمی مهندس سیدعلی منتظری

3 نظر در “آزمایش درجه اشتعال قیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید