مرحله به مرحله آزمایش تعیین درصد جذب آب آجر - استوارسازان

آزمایش درصد جذب آب آجر

صفر تا صد آزمایش تعیین درصد جذب آب آجر

هدف از آزمایش درصد جذب آب آجر:

مشخص نمودن مقدار آبی است که نمونه آجر می‌تواند به خود جذب کند تا به حالت اشباع درآید و کاربرد آن در محاسبات بار مرده ساختمان است.

  • وسایل مورد نیاز:

الف. دستگاه برش مصالح

ب. دستگاه اون

پ. ترازوهای آزمایشگاهی

ت. وسایل عمومی آزمایشگاهی

  • شرح مراحل آزمایش:

الف. نمونه آجر مورد آزمایش را در دستگاه اون قرار داده تا خشک شود.

ب. وزن خشک آن را محاسبه می‌کنیم.

پ. طبق شرایط استاندارد نمونه آجر را به مدت 48 ساعت داخل آب قرار دهیم تا کاملاً به حالت اشباع درآید.

ت. پس از مدت زمان معین نمونه آجر را از آب بیرون آورده و سطح ظاهری آنها را خشک می‌کنیم.

ث. نمونه را روی ترازو قرار داده وزن آن را به دست می‌آوریم.

ج. سپس از رابطه زیر درصد آب توسط آجر به دست می‌آید.

  • محاسبات و نتایج حاصل از آزمایش:

فرمول 3 درصد جذب آب نمونه 1 - آزمایش تعیین درصد جذب آب آجر - استوارسازان
فرمول درصد جذب آب نمونه 1 - آزمایش تعیین درصد جذب آب آجر - استوارسازان
فرمول 2 درصد جذب آب نمونه 1 - آزمایش تعیین درصد جذب آب آجر - استوارسازان
گردآورنده: گروه آموزشی استوارسازان با نظارت علمی مهندس سیدعلی منتظری

دانلود pdf آزمایش درصد جذب آب آجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *