آموزش دستور Circle در اتوکد - استوارسازان

آموزش دستور CIRCLE

 

دستور Circle (ترسیم دایره)

از این دستور برای ترسیم دایره در اتوکد استفاده می‌شود که 6 روش اجرا دارد که هریک به شرح ذیل می‌باشد:

 

6 روش ترسیم دایره - آموزش دستور Circle - استوارسازان

محل قرار گیری دستور Circle

1- نوار Ribbon ⇐ سربرگ Home ⇐ پانل Draw ⇐ دستور Circle

2- نوار منوبار ⇐ در منوی Draw ⇐ دستور Circle

شیوه فعال سازی دستور Circle

1- کليک چپ بر روی محل‌های مذکور

2- تایپ حرف C در خط فرمان و زدن کلید Enter از روی کیبورد

ارکان اجرای دستور Circle

آموزش دستور Circle به روش اول:

Center ، Radius (معرفی مرکز و تعيين شعاع):

انتخاب گزینه‌ی Center ، Radius از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ مشخص کردن مرکز دایره با چپ کلیک موس بر روی صفحه ترسیم ⇐ تایپ مقدار شعاع دایره در خط فرمان ⇐ برای تأیید نهایی کار می‌بایست کلید Enter را فشار دهید.

ترسیم دایره با معرفی مرکز و شعاع دایره - آموزش دستور Circle - استوارسازان

آموزش دستور Circle روش دوم:

Diameter و Center (معرفی مرکز و تعيين قطر):

انتخاب گزینه‌ی Diameter و Center از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ مشخص کردن مرکز دایره با چپ کلیک موس بر روی صفحه ترسیم ⇐ تایپ مقدار قطر دایره در خط فرمان ⇐ برای تأیید نهایی کار می‌بایست کلید Enter را فشار دهید.

آموزش دستور Circle به روش اول برای ترسیم دایره - استوارسازان

آموزش دستور Circle به روش سوم:

2Points (ترسيم دایره با استفاده از تعيين دونقطه که دایره از این دونقطه می‌گذرد):

در حقیقت فاصله بین این دونقطه به‌منزله‌ی قطر دایره می‌باشد.

انتخاب گزینه‌ی 2Points از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ معرفی نقطه‌ی اول با چپ کلیک موس ⇐ معرفی نقطه‌ی دوم با چپ کلیک موس.

آموزش دستور circle با روش دو نقطه - استوارسازان

ترسيم دایره به روش چهارم:

3Points (ترسيم دایره با استفاده از تعيين سه‌نقطه که دایره از این سه‌نقطه می‌گذرد):

انتخاب گزینه‌ی 3Points از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ معرفی نقطه‌ی اول با چپ کلیک موس ⇐ معرفی نقطه‌ی دوم با چپ کلیک موس ⇐ معرفی نقطه سوم با چپ کلیک موس.

آموزش دستور circle با روش سه نقطه - استوارسازان

ترسيم دایره به روش پنجم:

Tan،Tan،Radius (معرفی دونقطه که دایره بر آنها مماس می‌شود و تعيين ميزان شعاع):

انتخاب گزینه‌ی Tan،Tan،Radius از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ معرفی نقطه مماس اول با چپ کلیک کردن ⇐ معرفی نقطه مماس دوم با چپ کلیک کردن ⇐ تایپ میزان شعاع دایره در خط فرمان ⇐ فشردن کلید Enter برای تأیید نهایی کار.

آموزش دستور Circle به روش پنجم برای کشیدن دایره - استوارسازان

ترسيم دایره به روش ششم:

Tan،Tan،Tan (معرفی سه نقطه که دایره بر آنها مماس می‌شود):

انتخاب گزینه‌ی Tan،Tan،Tan از زیرمجموعه دستور Circle ⇐ معرفی نقطه مماس اول با چپ کلیک موس ⇐ معرفی نقطه مماس دوم با چپ کلیک موس ⇐ معرفی نقطه مماس سوم با چپ کلیک موس.آموزش دستور Circle به روش ششم برای کشیدن دایره - استوارسازان

یادگیری اتوکد

این آموزش بخش خیلی کوچکی از کتاب مرجع آموزش اتوکد می‌باشد، اگر می‌خواهید که بصورت کامل و حرفه‌ای اتوکد را یاد بگیرید بهتون پیشنهاد می‌کنم که با استفاده از دکمه زیر این کتاب دانلود کنید.

ما در هیچ چیز به جز آموزش اتوکد تخصص نداریم!

منبع مقاله: کتاب آموزش اتوکد

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید