آموزش نقشه خوانی تیرهای بتنی

سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان سایت استوارسازان

قبل از بررسی و آموزش نقشه خوانی تیرهای بتنی، در ابتدا باید به یک درک صحیح از پلان تیرریزی برسیم:

در پلان تیر ریزی، محل تیرها و نوع آنها، جهت دال بتنی یا تیرچه‌ها، محل کلاف‌های عرضی و نظایر آن بر روی پلان سقف طبقات مشخص می‌گردد.

با توجه به تغییر مشخصات مذکور در هر طبقه، بالطبع به تعداد طبقات غيرمشابه از پلان مذکور ترسیم شده و اطلاعات مورد نیاز بر روی آن ارائه می‌شود.

به عنوان نمونه پلان سقف‌های اول و دوم با کد ارتفاعی به ترتیب (0/1-) و (2/7+) در دو شکل زیر ترسیم شده است.

در طبقه اول تیرها از B1 تا B6 و در طبقه دوم از B2 تا B7 نامگذاری شده که جزئیات آن در ادامه معرفی می‌گردد.

در این پروژه از سقف تیرچه و فوم (بلوک یونولیتی) به عنوان یکی از متداول‌ترین انواع در سازه‌های بتنی استفاده گردیده است.

جهت تیرچه‌ها (موازی با فلش) و محل اجرای کلاف‌های عرضی (عمود بر تیرچه‌ها) روی نقشه مشخص می‌باشد.

پلان تیرریزی سقف زیرزمین

پلان تیر ریزی سقف زیر زمین - آموزش نقشه خوانی تیر های بتنی - استوارسازان

تیرریزی طبقه همکف

پلان تیر ریزی طبقه همکف - آموزش نقشه خوانی تیر های بتنی - استوارسازان

مقاطع مختلف تیرها

مقاطع مختلف تیر ها - آموزش نقشه خوانی تیر های بتنی - استوارسازان

جزئیات آرماتوربندی تیرهای بتنی:

پس از مشخص شدن نوع تیرها، جزئیات آرماتورهای طولی سراسری، تقویتی و خاموت‌های آنها به تفکیک ارائه می‌گردد.

به عنوان نمونه جزئیات تیر B3 واقع بر آکس 3 حد فاصل آکس‌های A تا C در شکل زیر نمایش داده شده است.

جزئیات آرماتور بندی تیر های اصلی - آموزش نقشه خوانی تیر های بتنی - استوارسازان

همانطور که مشاهده می‌شود 3 آرماتور طولی نمره ۱۶ به صورت پیوسته در هر یک از ۲ ردیف بالا و پایین قرار داده شده است.

همچنین به ترتیب ۲ و ۳ آرماتور تقویتی یک سر خم سایز ۲۰ در تکیه‌گاه‌های C و A و نیز ۲ آرماتور تقویتی سایز ۲۰ به طول ۳۲۰ سانتیمتر در تکیه‌گاه B در دو ردیف بالا و پایین نصب می‌گردد.

برای خاموت‌گذاری نیز در نواحی تکیه‌گاهی از خاموت نمره ۱۰ به فاصله هر ۱۰ سانتیمتر و در سایر قسمت‌ها به فاصله هر ۲۰ سانتیمتر استفاده گردیده است.

محدوده هر یک از نواحی مذکور و محل قطع میلگردهای تقویتی بر روی نقشه قابل مشاهده می‌باشد.

برای درک بهتر نقشه خوانی تیرهای بتنی، حتما فیلم بالا مشاهده بفرمایید!

یادگیری نقشه خوانی

آموزشی که در بالا مشاهده کرده‌اید، بخش خیلی کوچکی از پکیج آموزش نقشه خوانی است.

پیشنهاد می‌کنم برای یادگیری این موارد، فیلم زیر را مشاهده کنید.

بهترین مرجع برای آموزش نقشه خوانی در سطح کشور!

نویسنده: مهندس سید علی منتظری

کاری از گروه آموزشی استوارسازان