بررسی انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

انواع میلگرد در بتن

بررسی انواع میلگرد در بتن

قبل از اینکه بخواهیم مبحث انواع میلگرد در بتن را برای شما شرح دهیم، باید با اصول اولیه استفاده از میلگردها آشنا شوید و بعد بپردازیم به شناخت انواع میلگرد مصرفی در بتن، پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید!!

برای استفاده از میلگرد در بتن همه‌ی آنها باید نو، تمیز، بدون هیچگونه آلودگی نظیر چربی‌ها، ذرات بتن،گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر باشند.

زیرا هرگونه آلودگی در سطح میلگرد موجب کاهش اصطکاک و درگیری بین بتن و فولاد شده و در حقیقت آن را از حالت مسلح خارج می‌نماید.

مقطع میلگرد نباید به علت زنگ‌زدگی ضعیف شده باشند و استفاده از میلگردهای زنگ ‌زده به شرطی مجاز بوده که اولاً زنگ‌زدگی قبلاً با برس یا وسایل مشابه از قبیل سند بلاست (ماسه پاشی) کاملًا پاک شود و ثانياً قطر میلگرد پس از زنگ‌زدایی حداکثر 0/5 میلیمتر کاهش پیدا کند.

انواع میلگرد در بتن برای مصارف ساختمانی و شرایط استفاده از آنها

در ساختمان‌سازی میلگردهای ساده یا آجدار و آجدار پیچیده به کار می‌روند و موکداً توصیه می‌شود که تمامی میلگردهای مصرفی در بتن (به استثنای خاموت‌ها) از انواع میلگردهای آجدار باشند.

قطر، شکل، اندازه، تعداد و محل نصب آرماتورها باید بر اساس نقشه‌های اجرایی و سایر مندرجات قرارداد و دستور عمل‌های نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.

قبل از شروع عملیات بتن‌ریزی، اتمام عملیات آرماتورگذاری باید کتباً به اطلاع دستگاه نظارت رسیده باشد و این اعلام حداقل 26 ساعت قبل از بتن‌ریزی صورت پذیرد تا دستگاه نظارت فرصت کافی برای کنترل داشته باشد.

بتن‌ریزی قبل از کسب اجازه کتبی دستگاه نظارت، مجاز نمی‌باشد و آرماتورگذاری یا جا‌به‌جایی آرماتورها حین اجرای بتن‌ریزی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

مواردی نظیر بتن‌ریزی با استفاده از قالب‌های لغزان که در آن همزمانی آرماتورگذاری و بتن‌ریزی اجتناب ناپذیر است، از شمول قاعده فوق مستثنی می‌باشد.

قطر اسمی میلگردهای ساده، قطری است که در برگ شناسایی آن ذکر می‌شود و معادل قطر دایره‌ای است که مساحت آن برابر مساحت مقطع عرضی میلگرد است.

در مورد میلگردهای آجدار قطر اسمی، معادل قطر اسمی میلگرد صاف هم وزن آن اختیار می‌شود.

قطر اسمی میلگردها از 5 تا 50 میلیمتر با گام‌های مختلف و قطر اسمی سیم‌ها و شبکه‌های جوش نشده از 4 تا 12 میلیمتر با گام‌های 0/5 میلیمتر است.

وزن حجمی فولاد ۷۸۵۰ کیلوگرم در متر مکعب، مدول ارتجاعی آن 10*2 به توان 5 مگاپاسکال و ضریب انبساط حرارتی آن 10*1/2 به توان 5- بر درجه سلسیوس اختیار می‌شود.

دو نوع فولاد برای ساختن میلگرد مصرفی در بتن مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرد که فولاد نرم و فولاد با تنش جاری شدن بالا از آن جمله است.

میلگردها اکثراً از نورد گرم فولاد تولید می‌شوند.

مقاومت این میلگرد در حدود 2400 – 1600 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

برای تولید میلگرد آجدار با تنش جاری شدن بالا معمولاً از دو روش نورد گرم فولاد کم آلیاژ و یا انجام عملیات سرد روی فلز نرم (پیچش و کشش) استفاده می‌شود.

برای تشخیص فولاد کم آلياژ می‌توان از روی شکل برجستگی‌های سطحی آن از فولاد نرم تشخیص داد.

بر اساس استاندارد بتن ایران برای سه نوع فولاد AI (میلگرد ساده) و AII (میلگرد آجدار) و AIII (میلگرد آجدار پیچیده) مقادیر حد جاری شدن به شرح زیر داده شده:

 • AI میلگرد ساده = 2300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
 • AII میلگرد آجدار = 3200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
 • AIII میلگرد آجدار پیچیده = 4200-5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

نمای میلگرد آجدار - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 نمای میلگرد ساده - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن مسلح در جدول زیر آورده شده است.

جدول مشخصات میلگرد در بتن مسلح - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

توضیحاتی در خصوص موارد ذکر شده در جدول:

 • استاندارد A-I و نظایر آن، استاندارد کارخانه ذوب آهن اصفهان می‌باشد.
 • ازدیاد طول نسبی میلگردهای قطورتر از 10 میلیمتر، روی ۲۰۰ میلیمتر و برای میلگردهای با قطر کمتر، روی ده برابر قطر اندازه‌گیری می‌شود.
 • فولاد نرم به فولادی گفته می‌شود که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم خیلی مشهود باشد.
 • فولاد نیمه سخت به فولادی گفته می‌شود که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم خیلی محدود باشد.
 • فولاد سخت به فولادی گفته می‌شود که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم باشد.

شناخت انواع میلگرد مورد استفاده در بتن که در بازار ایران یافت می‌شوند

این میلگردهایی که در ادامه برای شما معرفی می‌کنیم از انواع میلگردهای پر استفاده در بتن می‌باشد!
 • فولاد TOR:

فولاد مزبور با روش پیچشی سخت شده است.

شکل این نوع میلگرد بصورت گرد و دارای دو برآمدگی مارپیچ طولی است که بر سطح جانبی میلگردهای با قطر بزرگتر از قطر 10 میلیمتر، برآمدگی‌های ناپیوسته‌ای وجود دارد.

نمای سطحی میلگرد تور - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

جدول مشخصات میلگرد تور - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • فولاد تنتور TENTOR:

این میلگرد دارای علامت اختصاری (T.T) می‌باشد.

این میلگرد با کشش و پیچش همزمان سخت شده است و دارای دو برآمدگی طولی مارپیچ شکل در سطح خارجی بوده که با برآمدگی‌های عرضی به هم متصل شده‌اند.

نمای سطحی و مقطع عرضی میلگرد t.t - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

جدول مشخصات میلگرد تنتور - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • فولاد کارن CARON:

این فولاد دارای مقطع اولیه مربع شکل بوده که با زاویه مشخص ثابتی تابیده می‌شود.

این فولاد با روش پیچشی سخت شده است.

نمای سطحی و مقطع فولاد کارن - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

جدول مشخصات میلگرد کارن - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • فولاد نرسید NERSID:

جداره‌ی این نوع میلگرد دارای دو عصب طولی مارپیچ شکل و برآمدگی‌های عرضی بوده که در جهت عمود بر همدیگر قرار دارند و در محل اتصال به عصب طولی، برجستگی‌های آن صفر می‌شود.

این فولاد به طور طبیعی سخت است.

نمای سطحی و مقطع میلگرد نرسید - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

جدول مشخصات میلگرد نرسید - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • فولاد کرلوا CRELOI:

یکی از فولادهای پر استفاده از انواع میلگرد در بتن فولاد کرلوا می‌باشد!

این فولاد دارای دو عصب طولی مستقیم و متقارن می‌باشد که هر برآمدگی عرضی آن شیبی نسبت به این عصب و محور میله دارد.

فولاد مذکور بصورت طبیعی سخت می‌باشد.

نمای سطحی و مقطع میلگرد کرلوا- انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

جدول مشخصات میلگرد کرلوا - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • توری‌های جوش شده از مفتول يا شبکه‌ها (WELDED WIRE FABRIC):

به غیر از انواع میلگرد مورد استفاده در بتن، ما می‌توانیم از مفتول‌‌ها (توری) هم در بتن استفاده کنیم که در زیر توضیحات آن بصورت کامل شرح داده شده است!

این توری‌ها با استفاده از دو سری مفتول عمود بر هم که در کارخانه با جوش مقاومتی به هم متصل شده‌اند ساخته می‌شوند.

این شبکه‌‌ها را گاهی اوقات (مش) می‌نامند.

حداقل تنش جاری شدن مفتول‌ها برابر با 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

از این شبکه‌ها در دال‌ها، سقف‌ها و پوسته‌های نازک که امکان عملیات میلگردگذاری در آنها وجود ندارد استفاده می‌شود.

این شبکه‌ها بصورت رولی بسته‌بندی می‌شوند.

قطر فولادهای این شبکه بین 3 تا 12 میلیمتر و با گام‌های نیم میلیمتری می‌باشد.

فاصله آنها از یکدیگر بین 75 تا 200 میلیمتر با گام‌های 25 میلیمتری متغیر می‌باشد.

حداکثر ابعاد شبکه‌های ساخته شده، 9 متر در 2/5 متر است.

نمونه توری جوش شده از مفتول - انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

 • مفتول‌ها (سیم‌ها) WIRE:

مفتول‌ها بصورت تکی یا به شکل گروهی که اصطلاحاً به آن رشته یا استرند (Strand) گفته می‌شود در کارهای قطعات بتنی پیش تنیده بکار می‌برند.

رشته‌های هفت مفتولی که در آن شش مفتول محیطی بصورت مارپیچ یک مفتول مرکزی را احاطه می‌نماید از متداول‌ترین رشته‌ها می‌باشد.

به هنگام ساختن رشته، مفتول‌ها آجدار می‌شوند و بصورت محکم در کنار هم قرار می‌گیرند تا هیچ حرکتی نسبت به هم نداشته باشند.

با مفتول‌های به قطر 1/5 تا 5 میلیمتر می‌توان رشته‌های هفت مفتوله ساخت.

قطر رشته‌های هفت مفتوله سه برابر قطر مفتول تشکیل دهنده آن می‌باشد.

این رشته‌ها دارای مقاومت نهایی بین 17000 تا 18500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشند و آنها را در کارهای پیش تنیده بین 10000 تا 11000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌کشند.

این فولاد نقطه جاری شدن مشخصی ندارد.

نمای جانبی رشته مفتولی- انواع میلگرد در بتن - استوارسازان

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

2 نظر در “انواع میلگرد در بتن

  • Sogand می گوید :

   سلام وقتتون بخیر به دلیل نوسانات قیمت نمیتوان قیمت دقیقی اعلام کرد با متخصصان این حوضه تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید