بررسی کامل و مرحله به مرحله آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

صفر تا صد آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

هدف از آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی:

این آزمایش جهت تعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های سنگی صورت می‌پذیرد که در دو حالت خشک و اشباع قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

در حالت اشباع بیشتر مربوط به محل‌هایی است که نمونه مورد آزمایش در تماس با آب باشد، مثل مخازن سدها و…

  • وسایل مورد نیاز برای آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی:

الف. دستگاه مقاومت فشاری

ب. اون

پ. آب جهت اشباع نمونه

  • شرح مراحل آزمایش:

الف. حالت خشک:

1) در این حالت نمونه تهیه شده سیلندری شکل براساس استاندارد (ISRM)، بایستی طول آن دو برابر قطر نمونه باشد در صورتی که طول کمتر از دو برابر باشد باید تصحیح مقاومتی صورت گیرد که فرمول تصحیح را مطرح خواهیم کرد.

تصویر نمایی از دستگاه آزمایش مقاومت فشاری تک محوری را نشان می‌دهد.

دستگاه آزمایش مقاومت فشاری تک محوری - آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

2) سر و ته نمونه بایستی کاملاً صاف باشد.

3) نمونه را به مدت 24 ساعت در اون °105 قرار داد.

ب. حالت اشباع:

1) نمونه را باید 24 ساعت نمونه‌های مارنی تا 48 ساعت در آب اشباع گردد.

2) پس از خارج کردن نمونه از آب، آن را داخل دستگاه قرار داده و به تدریج بار اعمال گردد.

در هنگام بارگذاری بایستی در مرحله اول بار کمی اعمال کرد تا قطعه سیلندری کاملاً در وسط دو صفحه دستگاه قرار گیرد.

لازم به توضیح است که بارگذاری نبایستی از 1001Ib/in2 یا (609kpa) بر ثانیه تجاوز نماید.

این عمل زمانی تحقق یافته اطلاق می‌گردد که سرعت بارگذاری از 0/05in/min تجاوز نکند.

  • محاسبات و نتایج:

مقاومت فشاریفرمول 1 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

مقاومت فشاری تصحیح شده فرمول 7 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

بار وارده p=(kg)

سطح مقطع نمونهفرمول 3 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

قطر نمونه D=(cm)

طول نمونه L=(cm)

فرمول 2 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

یادآوری: در بعضی از نمونه‌های سنگ گرانیت با بافت درشت‌دانه بایستی قطر نمونه حداقلفرمول 5 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان یا (63/5mm) باشد.

به عنوان مثال در یک نمونه فرمول 8 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان برابر فرمول 4 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان حالت خشک محاسبه شد چون ارتفاع دو برابر قطر نمونه نبود پس از تصحیح مقاومت برابر فرمول 6 آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان محاسبه گردید.

نتایج سه نمونه دیگر در جدول زیر آورده شده است.

جدول نتایج آزمایش تعیین مقاومت تک محوری نمونه‌های سنگی

جدول نتایج آزمایش تعیین مقاومت تک محوری - آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی - استوارسازان

گردآورنده: گروه آموزشی استوارسازان با نظارت علمی سیدعلی منتظری

2 نظر در “آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید