مرحله به مرحله آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان

آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار

صفر تا صد آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار

آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار:

  • هدف از این آزمایش:

این آزمایش را به جهت تعیین مقاومت دانه‌ها برای زیرسازی در جاده‌ها و زیر ریل‌های راه آهن مورد استفاده قرار می‌دهند.

  • وسایل مورد نیاز برای ازمایش:

الف. الک نمره فرمول 1 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان و فرمول 2 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان و 7.

ب. میله مخصوص جهت زدن ضربه

پ. قالب مخصوص جهت تراکم

ت. دستگاه تعیین مقاومت فشاری

ث. ترازو

  • شرح مراحل ازمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار:

الف. در صورتی که نمونه به صورت سنگی باشد، آن را به صورت دانه دانه درآورده به طوری که نمونه‌ها از الک نمره فرمول 4 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان رد شده و روی الک فرمول 5 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان باقی بماند.

ب. سپس در سه لایه در داخل قالب با 25 ضربه با میله مخصوص نمونه را متراکم می‌کنند.

پ. بعد درپوش را گذاشته که در داخل ظرف قرار گیرد.

ت. سپس ظرف حاوی نمونه را زیر دستگاه مقاومت فشاری به مدت 10 دقیقه، 40 تن بار اعمال می‌نماییم.

ث. مصالح را از قالب خارج کرده داخل الک نمره 7 می‌ریزیم.

دانه‌هایی که نتوانسته‌اند مقاومت کنند از الک مزبور رد می‌شوند که این ذرات به عنوان نامقاوم محسوب می‌شوند.

ج. سپس مقدار رد شده از الک نمره 7 را نسبت به کل مصالح اولیه مورد آزمایش درصدگیری می‌کنیم.

  • محاسبات و نتایج حاصل از آزمایش خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار:

A gr= وزن نمونه عبوری از الک فرمول 6 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان و باقی مانده روی فرمول 7 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان

B gr= وزن نمونه باقی مانده روی الک نمره 7

C gr= وزن نمونه عبوری از الک نمره 7

100× فرمول 3 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان = درصد مصالح خرد شده در اثر فشار

A=B+C کنترل کار

به طوری که در آزمایشات انجام شده به ترتیب مقادیر درصد مصالح خرد شده در اثر ضربه:

 26/7-42/6-21/28 محاسبه گردیده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

جدول تعیین درصد خردشدگی در اثر فشار به روش استاندارد بی-اس

جدول خرد شدگی مصالح در اثر فشار به روش استاندارد بی - اس - آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار - استوارسازان

گردآورنده: گروه آموزشی استوارسازان با نظارت علمی مهندس سیدعلی منتظری

2 نظر در “آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید