آموزش دستور Array استوارسازان

آموزش دستور Array

آموزش دستور Array (کپی‌برداری آرایه‌ای)

آموزش دستور Array:

از این دستور برای تهیه نسخه‌برداری چندگانه به‌صورت منظم (آرایه‌ای) در سه حالت مختلف (به‌صورت مستطیلی، قطبی یا دورانی، بر روی یک مسیر معرفی‌شده) استفاده می‌شود، که در ادامه به شرح هر یک از این حالات می‌پردازیم.

محل قرارگیری دستور array استوارسازان

مکان دستور array استوارسازان

محل قرارگیری دستور Array

1- نوار Ribbon ⇐ سربرگ Home ⇐ پانل Modifyدستور Array

2- منوبار ⇐ در منوی Modifyدستور Array

3- در نوارابزار Modifyدستور Array

شیوه فعال‌سازی دستور Array

1- کلیک چپ بر روی محل‌های مذکور

2- تایپ حروف AR در خط فرمان و زدن کلید Enter از روی کیبورد

ارکان اجرای دستور Array

1- آموزش دستور Array به روش اجرای حالت اول Rectangular Array (آرایه مستطيلی):

روند کار: فعال‌سازی دستور (به یکی از دو شیوه فوق) ⇐ انتخاب موضوع مدنظر ⇐ فشردن کلید Enter

روش اجرای دستور array استوارسازان

بعد از اجرای دستور مجدداً از روی کیبورد Enter را می‌زنیم یا در خط فرمان گزینه‌ی Exit را انتخاب می‌کنیم که عملیات این دستور به پایان برسد و برای ورود به تنظیمات آرایه و ویرایش آن فقط کافی‌است؛ بر روی آرایه‌ی ایجاد شده چپ کلیک کنید تا در نوار Ribbon بالای صفحه کاری، بتوانیم به بخش‌های تنظیمات این دستور دسترسی پیدا کنیم.(مانند شکل زیر)

ارکان اجرای دستور array استوارسازان

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید در قسمت سربرگ‌های Ribbon، سربرگی اضافه شده است تحت عنوان Array که به کاربر امکان اعمال تغییرات بر روی آرایه را می‌دهد، این سربرگ شامل چندین پانل و پارامتر می‌باشد که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم.

پانل Type: در این پانل، حالت آرایه‌ی استفاده شده را به نظر کاربر می‌رساند.

پانل Columns: در این پانل تنظیمات مربوط به ستون‌های آرایه انجام می‌شود: Columns: تعداد ستون‌ها، Between: فاصله‌ی ستون‌ها نسبت به یکدیگر

پانل Rows: در این پانل تنظیمات مربوط به ردیف‌های آرایه انجام می‌شود.

Rows: تعداد ردیف‌ها، Between: فاصله‌ی ردیف‌ها نسبت به یکدیگر، total: فاصله کلی ردیف‌ها قابل ویرایش است.

پانل Levels: در این پانل تنظیمات مربوط به آرایه در راستای محور Z انجام می‌گیرد.

پانل Properties: در این پانل می‌توان با استفاده از پارامتر Base Point نقطه مبنا (شروع آرایه را تغییر داد)، بعد از تغییر نقطه مبنا شاهد این خواهید بود که مکان گیره‌های کمکی آرایه تغییر می‌کند.

تغییر نقطه مبنا در دستور array استوارسازان

پانل Options: در این پانل امکانات پیشرفته‌تری از آرایه را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

گزینه Edit Source: با استفاده از این گزینه می‌توان بر روی یکی از موضوعات آرایه تغییر به وجود آورد و در دیگر موضوعات همان آرایه این تغییر را مشاهده نمود.

روند کار: انتخاب گزینه‌ی Edit source ⇐ انتخاب موضوع مدنظر از آرایه ⇐ به وجود آوردن تغییرات مدنظر ⇐ انتخاب گزینه‌ی Save Changes برای ذخیره‌سازی تغییرات یا انتخاب گزینه‌ی Discard Changes (ذخیره نشدن تغییرات) در پانل Edit Array در نوار Ribbon بالا.

طریقه اجرای دستور array استوارسازان

گزینه Replace Item: با استفاده از این گزینه می‌توان بعضی از موضوعات آرایه را با اشکال مدنظر دیگر، تعویض نمود.

روند کار: انتخاب گزینه Replace Item ⇐ انتخاب موضوع مدنظر جدید برای تعویض شدن ⇐ فشردن دو بار کلید Enter به صورت متوالی ⇐ انتخاب اشکال مدنظر در آرایه (با چپ کلیک کردن بر روی هر موضوع) ⇐ فشردن دو بار کلید Enter به صورت متوالی.

گزینه Reset Array: با استفاده از این گزینه می‌توان تغییراتی که بر روی آرایه صورت گرفته است را به حالت پیش‌فرض ابتدا برگرداند.

پانل Close: با استفاده از گزینه‌ی Close Array می‌توان از دستور Array خارج شد.

2- آموزش دستور Array به روش اجرای حالت دوم Path Array (ایجاد آرایه بر روی یک مسير):

در این حالت می‌توان آرایه‌بندی به‌صورت منظم را بر روی یک مسیری که کاربر معرفی می‌کند ایجاد نمود.

به یاد داشته باشید موضوعی که قرار است بر آن مسیر توزیع شود هر شکلی می‌تواند باشد اما مسیرهای قابل قبول جهت معرفی می‌بایست یکی از موضوعات زیر باشد:

پاره‌خط (Line)، کمان (Arc)، بیضی (Ellipse)، دایره (Circle)، چندخطی (PLine).

چون در کتاب حاضر فقط به حالت دوبعدی اتوکد می‌پردازیم از شرح مابقی مسیرها پرهیز می‌شود و در جلد دوم کتاب به تفضیل فضای سه‌بعدی را شرح خواهیم داد.

روند کار: فعالسازی دستور (یکی از دو شیوه) ⇐ انتخاب موضوع مدنظر به‌جهت توزیع ⇐ فشردن کلید Enter ⇐ انتخاب مسیر مدنظر با چپ کلیک موس

ایجاد ارایه بر روی یک مسیر در دستور array استوارسازان

نکته: دقیقاً مشابه دستور Rectangular Array بعد از اتمام توزیع موضوع بر روی مسیر مجددا از روی کیبورد کلید Enter را می‌فشاریم یا در خط فرمان گزینه‌ی Exit را انتخاب می‌کنیم که اجرای این دستور به پایان برسد و برای ورود به تنظیمات این دستور فقط کافی است بر روی آرایه ایجاد شده چپ کلیک نمایید تا در نوار Ribbon ظاهر شده در بالای صفحه کاری، بتوانیم به بخش‌های تنظیمات این دستور دسترسی پیدا کنیم.

توضيح پانل‌های موجود در نوار Ribbon جهت ویرایش آرایه‌بندی:

پانل Type: در این پانل، حالت آرایه‌ی استفاده شده را به نظر کاربر می‌رساند.

پانل Item: در این پانل تنظیمات مربوط به تعداد موضوع تکثیرشده، فاصله بین موضوعات به یکدیگر قابل ویرایش خواهد بود؛ که دو راهکار برای این امر وجود دارد.

اگر در پانل Properties، بخش دوم آن، گزینه‌ی Divide انتخاب باشد، کاربر فقط مقدور است تعداد آیتم‌های آرایه را تعیین کند و فاصله‌ی بین موضوعات و فاصله‌ی کلی به‌صورت اتوماتیک تعیین می‌شود ولی اگر در همین بخش ذکرشده گزینه‌ی measure را انتخاب کند، کاربر فقط قادر خواهد بود فاصله بین موضوعات را تعیین کند و تعداد آیتم‌های آرایه و فاصله کلی آرایه به‌صورت اتوماتیک تعیین می‌گردد.

پانل Rows: در این پانل تنظیمات مربوط به ردیف‌های آرایه انجام می‌شود.

Rows: تعداد ردیف‌ها، Between: فاصله‌ی ردیف‌ها نسبت به یکدیگر، total: فاصله کلی ردیف‌ها قابل ویرایش است.

ویرایش آرایه بندی در دستور array استوارسازان

نکته: در بخش پایین پانل Rows گزینه‌ای وجود دارد تحت عنوان Increment که به کاربر این امکان را می‌دهد که فاصله‌ی ردیف‌ها را در محور Z نسبت به یکدیگر به‌صورت تصاعدی (یکی پس از دیگری) تغییر دهد.

پانل Levels: در این پانل تنظیمات مربوط به آرایه در راستای محور Z انجام می‌گیرد.

پانل Properties: در این پانل می‌توان با استفاده از پارامتر Base Point نقطه مبنا (شروع آرایه) را تغییر داد.

Align Item: با فعال بودن این گزینه موضوعات آرایه همراه با مسیر معرفی شده، حالت قرارگیری خود را با آن وفق می‌دهند.

Z Direction: این گزینه در فضای سه‌بعدی یا اشکال سه‌بعدی مانند Helix (خط‌های مارپیچ) قابل بهره‌برداری است و امکان کنترل و وفق‌پذیری اشکال، نسبت به مسیر را تعیین می‌کند.

Close Array و Reset Array و Replace Item و Edite source در بخش قبل توضیحات لازم ارائه شد و طریقه کاربرد یکسان می‌باشد.

3- آموزش دستور Array به روش اجرای حالت سوم Polar Array (آرایه قطبی یا دورانی):

در این حالت می‌توان آرایه‌بندی را به‌صورت منظم حول یک نقطه مرکزی بصورت دورانی یا چرخشی ایجاد نمود.

آرایه دورانی در دستور array استوارسازان

روند کار: فعال‌سازی دستور (به یکی از دو شیوه اشاره‌شده) ⇐ انتخاب موضوع مدنظر ⇐ فشردن کلید Enter ⇐ مشخص کردن یک نقطه به‌عنوان مرکز دوران (Center Point) با چپ کلیک موس ⇐ فشردن کلید Enter

مرکز دوران در دستور array استوارسازان

برای ورود به تنظیمات آرایه ایجاد شده و ویرایش آن، فقط کافی‌است بر روی آن چپ کلیک نمایید تا در نوار Ribbon ظاهر شده در بالای صفحه کاری، بتوانیم به بخش‌های تنظیمات این دستور دسترسی پیدا کنیم.

توضیح پانل‌های موجود در نوار Ribbon جهت ویرایش آرایه‌بندی:

پانل Type: در این پانل، حالت آرایه‌ی استفاده‌شده را به نظر کاربر می‌رساند.

پانل Item: در این پانل تنظیمات مربوط به تعداد موضوع تکثیرشده، فاصله بین موضوعات بر اساس زاویه نسبت به نقطه انتخابی معین می‌گردد (حداکثر 360 درجه).

پانل Rows: در این پانل تنظیمات مربوط به ردیف‌های آرایه انجام می‌شود. Rows: تعداد ردیف‌ها، Between: فاصله‌ی ردیف‌ها نسبت به یکدیگر، total: فاصله کلی ردیف‌ها قابل ویرایش می‌باشد.

پانل Levels: در این پانل تنظیمات مربوط به آرایه در راستای محور Z انجام می‌گیرد.

پانل Properties: در این پانل می‌توان با استفاده از پارامتر Base Point نقطه مبنا (شروع آرایه) را تغییر داد؛ و با فعال بودن پارامتر Rotate Item می‌توان از موضوعات آرایه انتظار داشت که؛ علاوه بر اینکه به دور مرکز دوران می‌چرخند، به دور خود نیز بچرخند.

Close Array: با استفاده از این گزینه‌ی می‌توان از دستور Array خارج شد.

نکته: بعد از انتخاب شکل و تکثیر موضوع به روش Polar Array، زمانی که دستور فعال می‌باشد در نوار Ribbon یا در خط فرمان گزینه‌ای موجود می‌باشد تحت عنوان Associative، اگر این گزینه را فعال نمایید، آرایه به وجود آمده به‌صورت یک بلوک ایجاد می‌شود و اجزای آرایه قابل انفکاک از یکدیگر نیستند و کل آرایه به‌صورت یک شئ مستقل انتخاب و ویرایش می‌شود.

یادگیری حرفه‌ای اتوکد

این آموزش بخش خیلی کوچکی از کتاب مرجع آموزش اتوکد می‌باشد، اگر می‌خواهید که بصورت کامل و حرفه‌ای اتوکد را یاد بگیرید بهتون پیشنهاد می‌کنم که با استفاده از دکمه زیر این کتاب را دانلود کنید.

ما در هیچ چیز به جز آموزش اتوکد تخصص نداریم!

منبع مقاله: کتاب آموزش اتوکد

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

2 نظر در “آموزش دستور Array

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید