دامنه کاربرد اسکلت فلزی در حوزه صنعت ساختمان بسیار گسترده است بطوری که نمونه‌های متعددی از سازه‌های اسکلت فلزی که در دنیا و ایران ساخته شده است وجود دارد از جمله:

 • سالن و استادیوم‌های ورزشی
 • مراکز فرهنگی
 • سالن‌های اجتماعات
 • مراکز خرید
 • ایستگاه‌های قطار
 • آشیانه‌های هواپیما
 • مراکز تفریحی
 • برج‌های رادیویی
 • کارخانه‌ها
 • بیمارستان‌ها
 • انبار‌های بزرگ
 • دامداری‌ها
 • برج‌های مسکونی
 • انبوه سازی مسکن