پنل اقتصادی

مشاوره تلفنی


مدت زمان مشاوره 30 دقیقه


ساعت مشاوره 15 الی 17


روزهای شنبه و یکشنبه


مبلغ 350 هزارتومان

رزرو تایم مشاوره پنل اقتصادی

پنل ویژه

مشاوره تلفنی


مدت زمان مشاوره 60 دقیقه


ساعت مشاوره 15 الی 17


روزهای شنبه و یکشنبه


مبلغ 600 هزارتومان

رزرو تایم مشاوره پنل ویژه

نکته : اگر زمان دیگری برای مشاوره مدنظر شماست با شماره زیر تماس بگیرید به جهت هماهنگی و رزرو وقت

0991-635-4001