نظام فنی و اجرایی کشور چیست

همه چیز در مورد نظام فنی و اجرایی کشور

هدف نظام فنی و اجرایی کشور چیست؟

 • استقرار نظامی یکپارچه
 • پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب اسناد برنامه‏‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکردی نتیجه‏ گرا
 • قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت
 • تناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست‏ محیطی کشور
 • اسناد برنامه‏‌های توسعه، شامل: (اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه)

کاربرد

 • طرح‌ها و پروژه‏‌های سرمایه‏‌گذاری تمامی دستگاه‏‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
 • طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‏‌گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی.

شرح وظایف نظام فنی و اجرایی

 • اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
 • همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج بکاربگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان
 • انجام اقدامات لازم برای ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری استان
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی
 • انجام امور دبیرخانه‌ای شورای فنی استان
 • همکاری با گروه‌های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه در خصوص نظارت و ارزیابی طرح‌ها و رعایت چارچوب‌های نظام نظارت

تعاریف و مفاهیم

 • مجموعه اصول
 • فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت
 • پدیدآوری
 • بهره‏‌برداری طرح‌ها و پروژه‏‌های سرمایه‌گذاری است

مدیریت نظام فنی و اجرایی

مفهوم مدیریت، مجموعه فعالیت‌های هماهنگ شده برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل است که به عنوان یکی از سامانه‌های نظام، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تحقق جنبه‌هایی مانند:

 • دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و زیست محیطی کشور.
 • حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه‌ای تمامی عوامل اجرایی.
 • بسترسازی در همگام نمودن برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مهندسی، متناسب با پیشرفت‌های علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور.
 • تعامل لازم با تشکل‌های صنفی و تخصصی کشور.
 • دستیابی به نظام‌های فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روش‌های اجرایی آنان.
 • توانمندسازی سازمان‌های عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی
 • مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را، دارای رویکردی پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملی می‌نماید.

کمبود منابع، الزامات هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و زیست‌محیطی، ابعاد و پیچیدگی فعالیت‌های طرح‌ها و پروژه‌ها، تعهدات متقابل در فصل مشترک کاری بین عوامل ذی‌نفع، از جمله علل و عواملی هستند که رویکرد مدیریت سامان یافته را برای مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نظام فنی و اجرایی کشور ضروری می‌سازند.

برای راهبری و اداره موفق طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید سازمان عوامل ذ‌ی‌نفع در نظام فنی و اجرایی به طریقی نظام‌مند و شفاف هدایت و کنترل گردند.

هدایت و کنترل نظام‌مند و شفاف امور مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق رویکرد فرآیندی امکان‌پذیر است که طی آن سامانه‌ای از فرآیندها در درون سازمان عوامل ذینفع با تعیین فصل مشترک کاری آن با سایر عوامل، به کار گرفته شود.

پایش و اندازه‌گیری استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها، هدفی دائمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه‌هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه‌حل‌های انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق می‌شود.

الزامات مدیریت

 • اتخاذ رویکرد فرآیندی و سیستمی در مدیریت.
 • به کارگیری استانداردهای مدیریت پروژه برای مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
 • استقرار و پیاده‌سازی نظام‌ مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع.
 • در انجام فرآیندهای مربوط به مدیریت، فعالیت‌های اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، درون دادها، ابزار و فنون، برون دادها و روش‌ها و معیارهای پایش و اندازه‌گیری هر فرآیند مشخص می‌گردند.
 • ترویج کاربری فناوری اطلاعات (IT) با ایجاد بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور.
 • بالابردن سطح دانش فنی کشور، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی.
 • کوشش همه‌جانبه در دستیابی به خود اتکایی فنی، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با سرمایه‌گذاری‌ها.
 • ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی و سایر رشته‌‌های مرتبط.
 • توسعه ظرفیت‌های مشاوره فنی – اقتصادی.
 • زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفه‌ای.
 • بسترسازی برای شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
 • بالابردن سطح آگاهی مردم با اطلاع‌رسانی از نتایج و آثار اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
 • استقرار سامانه‌های تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمین‌های صنفی.
 • احراز صلاحیت عوامل ذینفع در انجام فعالیت‌های مربوط به سامانه‌های نظام.
 • ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تأمین‌کنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
 • ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخلاق حرفه‌ای و اعتمادسازی در سطح عوامل ذینفع.
 • بسترسازی برای متناسب کردن دایمی ظرفیت‌ها و تقاضاهای خدمات مهندسی و اجرایی.
 • استقرار ساز و کار لازم برای پایش و اندازه‌گیری میزان پاسخگویی تعهدات و تکالیف عوامل ذینفع نظام.
 • ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا، به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها.
 • زمینه‌سازی و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری شرکت‌های کوچک محلی در مناطق کمتر توسعه یافته.

استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور

تحقق الزامات سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور منوط به تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

از این رو سازماندهی لازم برای تهیه اسناد و ممیزی نحوه استقرار سامانه‌های نظام، به‌شرح زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

 • تأمین منابع لازم برای تهیه اسناد.
 • سازماندهی اجرایی برای تهیه اسناد.
 • مشخص کردن نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی و تخصصی در تهیه اسناد در هیئت ممیزه.
 • مستندسازی تمام فعالیت‌ها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانه‌های نظام.
 • ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور برای دسترسی همگان به اطلاعات مربوط و با کاربری‌های لازم در سازمان به صورت بر خط.
 • تهیه و ارائه برنامه اجرایی برای تهیه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور، شامل تجزیه الزامات به فعالیت‌های مشخص اولویت‌بندی شده و قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار یا تهیه سند با تأیید هیئت ممیزه.

به منظور انجام الزامات سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور هیئت ممیزی نظام فنی اجرایی کشور، به ریاست معاون رییس جمهور و رییس سازمان و معاونان ذی‌ربط وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های:

 • امور اقتصادی و دارایی.
 • راه و ترابری.
 • مسکن و شهرسازی.
 • وزارت نفت.
 • وزارت نیرو.
 • وزارت جهاد کشاورزی.
 • صنایع و معادن.
 • کشور.
 • سازمان حفاظت محیط زیست.
 • رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و تخصصی.
به دبیری معاون امور فنی سازمان تشکیل می‌گردد.

یادآوری: دبیرخانه هیئت ممیزی می‌تواند در صورت نیاز اقدام به ایجاد کارگروه‌های تخصصی نماید.

هیئت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور، از طریق دریافت گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه دبیرخانه هیئت، انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور را ممیزی می‌نماید.

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

3 نظر در “همه چیز در مورد نظام فنی و اجرایی کشور

  • Sogand می گوید :

   سلام و عرض ادب به متن مقاله مراجعه کنید تمامی موارد به صورت کامل توضیح داده شده است.

   • محسن می گوید :

    آیا هر پروژه ای جز حوزه نظام فنی واجرایی کشور است مثلا سفارش ساخت تریلر، یا انجام خدمات دوره ای برای پشتیبانی نگهداری یک سامانه مثل دکلهای برق و مخابرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید