بایگانی دسته بندی: دستورات اتوکد

آموزش دستور Array

آموزش دستور Array: از این دستور برای تهیه نسخه‌برداری چندگانه به‌صورت منظم (آرایه‌ای) در سه...

2 نظر

آموزش دستور Fillet

آموزش دستور Fillet: از این دستور برای ایجاد کمانی مماس بر دو گوشه از قبل...

4 نظر

آموزش دستور Stretch

آموزش دستور Stretch: از این دستور برای کشش یا فشردگی اشکال و تغییر طول قسمتی...

3 نظر

دستور Polar Tracking

از این فرمان برای جستجوی زوايا غيرقائمه در زمان ترسیم خطوط یا ویرایش (دوران موضوعات)...

3 نظر

دستور Make Block

دستور Make Block برای ساخت بلوک های اتوکد این دستور به شما امکان این را...

2 نظر

دستور Dynamic input

آموزش دستور Dynamic input: با فعال بودن این ابزار در نوار وضعیت (Status bar)، پارامترهای...

6 نظر

آموزش دستور Lengthen

آموزش دستور Lengthen: از این دستور برای افزایش یا کاهش طول پاره‌خط و کمان‌ها استفاده...

2 نظر

آموزش دستور Copy

آموزش دستور Copy: همانطور که از اسم این دستور پیداست، برای کاربر عملیات کپی‌برداری از...

2 نظر

آموزش دستور Explode

آموزش دستور Explode: از این دستور برای تجزیه موضوعاتی مانند: بلوک‌ها، چندضلعی‌ها، هاشورها، جداول و…...

2 نظر

آموزش دستور Chamfer

آموزش دستور Chamfer: با استفاده از این دستور می‌توان در گوشه‌های اشیاء ترسیم شده پخ...

2 نظر

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید