بایگانی دسته بندی: کتاب های مهندسی عمران و معماری

دانلود جدیدترین نسخه مبحث 9 مقررات ملی ساختمان + اصلاحات

همه ساله در کشور بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های ملی به صنعت ساختمان...

2 نظر

آشنایی با مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان هشتمین مبحث از مجموعه مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی...

2 نظر

آشنایی با مبحث 7 مقررات ملی ساختمان

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان شامل نکات اجرایی و طراحی پی‌های سطحی، عمیق و نیمه...

2 نظر

آشنایی با مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان به عنوان بارهای وارده بر ساختمان اولین بار در سال...

2 نظر

آشنایی با مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان با عنوان “مصالح و فرآورده‌های ساختمانی” می‌باشد و هدف از...

2 نظر

آشنایی با مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان تعیین‌کننده شکل و نحوه قرارگیری ساختمان در زمین و فضاهای...

2 نظر

آشنایی با مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

مبحث 3 مقررات ملی ساختمان تامین ایمنی لازم جهت حفظ جان انسان‌ها بیش از هر...

1 نظر

آشنایی با مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان: ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در...

2 نظر

آشنایی با مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات...

2 نظر

آیین‌نامه 2800 کتابی که ملاک طراحی سازه‌ها است!

آیین نامه 2800 مجموعه قوانین سازه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه در برابر زلزله است. این مقررات در دهه...

2 نظر

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید